راهنمای گردشگری گرجستان
کشور گرجستان به 8 استان، يک منطقه خود مختار (اوستياي جنوبي به مرکزيت تسخينوالي) و 2 جمهوري خودمختار به نام‌هاي آجاريا به مرکزيت باتومي و آبخازيا به مرکزيت سوخومي تقسيم مي‌گردد. پايتخت اين ادامه مطلب ...