همکاری با شرکت ها و سازمان ها

سفرهای خاطره انگیز، مفرّح و گروهی یا انفرادی کارکنان یک سازمان علاوه بر ایجاد همدلی و هم‏سویی در نیل به اهداف سازمانی، افزایش راندمان سازمان را نیز در پی دارد. بر این اساس، آیلارگشت آمادگی خود را برای ارائه خدمات بهینه با تسهیلات و شرایط ویژه به کارکنان سازمان ها، ادارات، موسسات دولتی و صاحبان مشاغل بخش خصوصی اعلام نموده و آنها را به همکاری و استفاده از این خدمات از طریق مذاکره با کارشناسان آن شرکت‎ها دعوت می نماید.

نام شرکت:*
زمینه فعالیت شرکت:*
آدرس شرکت:*
تعداد پرسنل مشغول:
تلفن شرکت:*
نام مدیرعامل:
تلفن همراه مدیرعامل:
نام مسئول امور رفاهی کارکنان:*
تلفن مسئول هماهنگی:*
ایمیل شما:
توضیحات:
کد را وارد کنید:*